Over The New Makers Oost

TheNewMakers Oost (TNM Oost) is een samenwerking tussen WAM&VanDuren Bouwgroep en TheNewMakers.

TheNewMakers Oost is een belangrijke assemblage- en onderhoudspartner om de geïndustrialiseerde, circulaire en persoonlijke Uuthuuskes op grote schaal te assembleren en leveren in het Oosten van het land. Beide partijen achter TNM Oost zijn gemotiveerd om de broodnodige veranderingen in de bouw te bewerkstelligen met nieuwe concepten en bouwmethodes: CO2 neutraal, tailor-made en volledig digitaal geproduceerd!

Onderscheidend aan de Uuthuuskes is de combinatie van Architectonische kwaliteit en Betaalbaarheid. Dat is mogelijk dankzij ons digitaal geproduceerd bouwsysteem, waarmee we Maatwerk realiseren met de voordelen van Massaproductie.”

Freek van Zeist, COO TheNewMakers

The New Makers - Gevestigd in Rotterdam

TheNewMakers gelooft dat in een volledige (digitale) integratie van ontwerp tot en met productie de sleutel ligt om de grote vraag naar betaalbare woningen te combineren met verregaande circulariteit.

Sinds haar oprichting in 2012 in Delft werkt TheNewMakers aan integrale, volledig biobased bouwsystemen door verschillende schaalniveaus én disciplines te combineren. Van remontabele keukens, modulaire badkamers, flexibele wandsystemen en digitaal geproduceerde gevelcomponenten tot volledig biobased en digitaal geproduceerde, modulaire houten constructies voor woningen. 

TheNewMakers richt zich op het Architectonische ontwerp, de Productontwikkeling en de Digitale Productie. Het resultaat is een plat integraal bouwpakket voorzien van alle verbindingen, installaties, sanitair en gevelafwerking. Dankzij de precisie van onze digitale productie machines en door TNM ontwikkelde verbindingen kunnen deze 2,5D bouwpakketten eenvoudig in elkaar worden geklikt, hiervoor werken we samen met lokale assemblagepartners die ook de service en onderhoud van onze concepten voor hun rekening nemen.

Zo maken we gebruik van lokale assemblagepartijen en blijven transportbewegingen beperkt.

TNM’s visie op de huidige bouwsector

Volgens TNM is het hoog tijd voor disruptie in de bouwsector! De huidige bouw is blijven hangen in traditionele concepten en processen. Deze ‘traditie’ heeft tot de volgende problemen geleid:

  • Volgens onderzoek van McKinsey bevindt de bouw zich op het niveau jaren ‘50 van de vorige eeuw, lettende op de bruto toegevoegde waarde per gewerkt uur. Daarmee blijft de industrie als enige ‘pijnlijk’ achter: hoog tijd voor een inhaalslag!

  • De bouw drukt een grote stempel op het totale grondstoffenverbruik van deze planeet. De bouw is zelfs verantwoordelijk voor 50% van het afval op stortplaatsen: dit móet en dit kán anders!

  • De bouw heeft zichzelf bewezen als inflexibel door de jaren heen. Bouwen conform een specifieke vraag heeft ertoe geresulteerd dat er alleen al in Nederland meer dan tientallen miljoenen vierkante meters vastgoed leegstaan. Dat terwijl er een groot tekort is aan betaalbare woningen voor starters en spoedzoekers. Een discrepantie die zichzelf alleen maar verder uitvergroot door het vraag gestuurde karakter van deze ‘industrie’: tijd voor flexibele en adaptieve oplossingen!

TheNewMakers ziet in de combinatie tussen de vierde industriële revolutie en circulaire processen potentie de sector radicaal te innoveren. Sinds 2013 werkt TNM aan de vanuit dit oogpunt aan de productontwikkeling en digitale productie van circulaire, geïndustrialiseerde bouwconcepten. Inmiddels beslaat het portfolio van stoel tot stad. De inbouwpaketten van TNM bevatten aanpasbare badkamers (de ComfortCabins), NOWAste kitchens en circulaire meubellijn Fabrikoos. Deze producten kunnen ideaal worden gecombineerd met de door TNM ontwikkelde houten casco-bouwsystemen om zo tot integrale huisvestingsoplossingen tte komen.

Losmaakbaarheid van componenten – van casco tot afbouw – en natuurlijke, biobased materialen bouwen zijn de primaire pijlers van deze systemen. TheNewMakers werkt met verschillende assemblage- en opschalingspartijen aan opschaling van deze nieuwe vorm van bouwen: digitaal en circulair. Deze bundeling van krachten maakt het mogelijk meetbare impact te realizeren en zo koploper te zijn in de transformatie naar een circulaire digitale bouwindustrie.

Wij staan open voor innovatie en gaan voor de best mogelijke duurzame samenwerkingen.

Bas Hommelink, Directeur WAM&vanDuren Bouwgroep

WAM&VanDuren

Integrale aanpak met de focus op duurzame oplossingen voor wonen, werken en leven.

WAM&VanDuren Bouwgroep is een Winterswijks familiebedrijf gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en onderhouden van vastgoed. Door het toepassen van nieuwe technieken en middelen kan WAM&VanDuren een meerwaarde creëren voor de bestaande en nieuw te bouwen vastgoed en haar omgeving.

Wij willen iedereen onbezorgd laten wonen, werken en ontspannen door op een betrouwbare, flexibele, open en innovatieve wijze in Nederland klanten geheel te ontzorgen met op maat gesneden huisvestingsoplossingen, onderhouds- en karweidiensten. Door ons te verdiepen in de ander en de wereld om ons heen, én een dialoog aan te gaan waarbij wij partners uitdagen, wordt een optimale duurzame samenwerking gerealiseerd met een kwalitatief hoogwaardig en toonaangevend resultaat voor alle partijen.

WAM&VanDuren kenmerkt zich door haar diensten te combineren met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen om zodoende te voldoen aan de huidige maatstaven, waarbij de kwaliteit, de mens en de klant altijd centraal staan. Een integrale aanpak met de focus op duurzame oplossingen voor wonen, werken en leven.