Privacy Policy

Wij zijn TheNewMakers.

De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Deze website wordt beheerd door TheNewMakers b.v. Ook Fabfield.com, Fabrikoos, ComfortCabin en Fabfac vallen onder TheNewMakers en verder zullen wij refereren aan TheNewMakers voor elk van deze onderdelen.

TheNewMakers B.V.
Bakemastraat 97L
2628ZS Delft

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om en werken volgens de AVG.

algemeen
Bij TheNewMakers B.V. werken wij volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Dat houdt in dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.
Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in onze dienstverlening. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe lang we de gegevens bewaren en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Heb je vragen of een verzoek? Contacteer Tim!

De contactgegevens van de FG
Wij controleren regelmatig of wij aan ons privacybeleid voldoen. Als je wilt reageren op ons privacybeleid of vindt dat onze website niet in overeenstemming is met de hierboven genoemde voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen met onze FG (Functionaris gegevensbescherming). Tim Castelijn tim@thenewmakers.com

Over de Gegevens

We verzamelen gegevens tijdens je bezoek aan onze website, zoals persoonsgegevens, cookies en statistische gegevens over het gebruik van de website.

Typen gegevens
Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.
 
Gegevens die we verzamelen tijden je bezoek aan de website zijn:
– Persoonsgegevens.
– Cookies
– Statistische gegevens over het gebruik van de website
 
We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religie, politieke voorkeur of gezondheid, en statistische gegevens worden alleen anoniem opgeslagen.

We vragen zo min mogelijk persoonsgegevens. Voor het registreren van een account hoeven we echt niet te weten waar je kinderen naar school gaan. Daarnaast wordt je informatie niet doorgegeven aan andere partijen voor commerciële doeleinden.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Voor verschillende doeleinden verzamelen wij verschillende gegevens. We bewaren alleen de noodzakelijke gegevens die we nodig hebben om een dienst aan te kunnen bieden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover we beschikken.

Bij een bezoek aan een van onze websites bewaren wij:

– Je emailadres als je een vraag stelt op deze website

– Je emailadres en wachtwoord wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt

– Je emailadres als je je opgeeft voor de nieuwsbrief.

– Je adresgegevens en bestelgegevens voor de verwerking van een bestelling

– Informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site geraadpleegd hebt (traffic data, zie hieronder) en op welke manier je gebruik hebt gemaakt van de website.

– Voorkeuren die je aangeeft tijdens het gebruik van de website, zoals het wegklikken van een melding nadat je deze heeft gelezen.

 

Al deze informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Sommige gegevens zijn we verplicht te bewaren zoals bestelgegevens. Andere gegevens zijn gewoon handig om te bewaren, zoals accountinformatie.

De rechtsgrond van de verwerkingDe Juridische gronden waarop we je persoonsgegevens bewaren zijn bijvoorbeeld bij Contractuele afspraken tussen jou en TheNewMakers, zoals jouw aankoop van een product of je recht op garantie. Bijvoorbeeld bij:

– Bestellen

– Bezorging

– Retour & reparatie

– Communicate rond een bestelling

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we onze klanten en gebruikers van de website de meest optimale service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. We hebben dan minimale gegevens nodig voor bijvoorbeeld:

– Het verzamelen van gebruikersgedrag voor het verbeteren van de website. Deze data wordt anoniem doorgegeven voor verwerking.

– Het registreren van een account

– Het vastleggen van jouw persoonlijke voorkeuren voor het gebruik van de website in niet-privacygevoelige cookies

Tot slot gebruiken we gegevens waar we je toestemming voor vragen:

– Communicatie voor marketingdoeleinden, zoals het sturen van bijvoorbeeld de nieuwsbrief

 

We plaatsen enkele cookies op je computer, om te kijken of je een waarschuwing of melding al hebt gezien. Deze cookies worden als niet-privacygevoelig beschouwd omdat ze niet zijn te koppelen aan jou als persoon.

Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die op jouw computer worden opgeslagen met bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek door onze website gebruikt kan worden. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw apparaat en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen ip-adres of andere persoonlijke gegevens die tot uw identiteit te herleiden zijn
Onze websites maken gebruik van cookies om:
Voorkeuren te registreren die u aangeeft tijdens het gebruik van de website, zoals dat u een bepaalde melding heeft gezien en u hier niet nogmaals op geattendeerd hoeft te worden.
Informatie tijdens sessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je boodschappenlijst;
Informatie te op te slaan voor statistische analyses,, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan (zie Rowaffic-data).

Wij kijken met Google analytics hoe onze website wordt gebruikt en hoe we deze kunnen verbeteren. Hiervoor wordt bezoekersgedrag zonder ip-adres doorgestuurd naar Google. Zij kunnen dus niet zien wie je bent.

traffic data (Verwerking van data door derden)
traffic data wordt gegenereerd wanneer uw computer verbinding maakt met onze website. We verzamelen gegevens over gebruik van de websites met Google Analytics. Onder andere de volgende informatie wordt verzameld:
de oorsprong van de verbinding,
het type en de versie van je internet browser,
de lengte van de verbinding
meest en minst bekeken pagina’s,
activiteit per dag en uur,
hoe vaak knoppen en links worden gebruikt enz.).
Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op de website te analyseren. TheNewMakers gebruikt deze gegevens om de website verder te kunnen optimaliseren.
We hebben de toestemming aan Google voor het delen van deze informatie met andere partijen ingetrokken. Daarnaast hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en anonimiseren we de data door geen ip-adressen door te geven. Daarom hoeven we slechts melding te geven van het gebruik van cookies en zijn we niet verplicht toestemming te vragen om deze gegevens te gebruiken.

Jouw Rechten Als Bezoeker

Het zijn jouw gegevens. Je kunt op ieder moment opvragen wat van van je weten en vragen om jouw gegevens te wissen.

recht op inzage/ vergetelheid/ wijziging
Als gebruiker van onze diensten heb je recht op inzage, correctie of verwijdering van je gegevens. Je kunt ten alle tijden contact opnemen om je gegevens in te zien, te laten wissen of te wijzigen. Als je een bestelling hebt gedaan kunnen we de bestelgegevens niet meer wijzigen.
Cookies kun je verwijderen door in je browserinstellingen de geschiedenis an het cache geheugen te wissen.

Mocht je toch een klacht hebben dan kun je deze indienen bij de relevante Autoriteit persoonsgegevens.

Klachten
Voor klachten of melden van overtredingen kunt u contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 

Technische maatregelen

Kijk naar het slotje; We gebruiken een beveiligde verbinding

Beveiligde verbinding
Voor het versturen en ontvangen van gegevens zoals inloggegevens maken we gebruik van een beveiligde verbinding met het HTTPS (SSL) protocol. Andere gebruikers van het netwerk kunnen niet meekijken welke data wordt verstuurd.n
 

Jouw wachtwoord word onleesbaar opgeslagen.

Versleutelde data
Wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen op de server. Mocht de server ooit worden gehackt dan zijn wachtwoorden niet herleidbaar en te koppelen aan andere gebruikersgegevens.

Jouw gegevens staan veilig opgeslagen.

Logische en fysieke (toegangs-)beveiliging en beveiliging van apparatuur
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van TheNewMakers of die van een derde partij waarmee wij een contractuele overeenkomst hebben gesloten. Binnen deze overeenkomst blijft de privacy van uw gegevens gewaarborgd.

Minimaliseren van opgeslagen data.

Minimaliseren van opgeslagen data
We vragen alleen de minimale gegevens de we nodig hebben voor het verlenen van onze dienst zodat het risico bij verlies of diefstal van de data minimaal blijft.

Automatische verwijdering van gegevens.

Jouw gegevens worden automatisch gewist als wij ze niet meer nodig hebben. Automatische verwijdering van gegevens
Er worden automatische checks uitgevoerd of de termijn voor het bewaren van data niet verstreken is. Er worden automatische checks uitgevoerd of de termijn voor het bewaren van data niet verstreken is.